• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hướng dẫn khám bệnh

 1/ Giấy tờ cần thiết để được hưởng BHYT:

 1. Thẻ BHYT

 2.Chứng minh thư nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ).

 Giấy tờ khác (nếu có) để được hưởng đúng tuyến.

 

  1. - Giấy giới thiệu chuyển viện đúng tuyến chuyên môn (gồm bản gốc Giấy giới thiệu chuyển lên Bệnh viện tỉnh và bản photo các giấy giới thiệu chuyển lần lượt từ tuyến đăng ký ban đầu lên tuyến trên)

     - Giấy ra viện hoặc giấy hẹn khám lại của Bệnh viện (trong trường hợp người bệnh hưởng BHYT đúng tuyến đến khám lại).

 2/ Quy trình khám bệnh ngoại trú BHYT

 2.1.Quy trình khám bệnh ngoại trú BHYT đối với trường hợp khám thường

      Bước 1: Đăng ký khám và làm thủ tục BHYT

             Người bệnh nộp các giấy tờ vào các cửa tiếp đón từ Quầy 1 đến Quầy 4 để làm thủ tục BHYT, người bệnh được nhận “Phiếu giữ thẻ BHYT”, “Phiếu thu tạm ứng”, “Phiếu tiếp nhận”. Người bệnh đến khám tại các phòng khám chuyên khoa theo chỉ dẫn ghi trên “ Phiếu tiếp nhận”.

      Lưu ý: Người bệnh đọc kỹ mục “HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH” trên phiếu giữ thẻ BHYT.

      Bước 2: Khám bệnh

             Tại các phòng khám chuyên khoa người bệnh được vào khám theo thứ tự trên bảng điện tử.

             Bác sỹ khám bệnh, ra chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật trên máy và giao cho người bệnh. Người bệnh cầm chỉ định đến các bộ phận thực hiện như phòng chụp XQ, siêu âm, xét nghiệm….để thực hiện. Riêng chỉ định có chi phí lớn như: chụp MRI, city, pet city… đề nghị người bệnh quay lại cửa tiếp đón ngoại trú BHYT Quầy 4 để đóng dấu và nộp tiền tạm ứng trước khi đến các bộ phận thực hiện.

              Người bệnh đợi để nhận kết quả siêu âm và chụp Xquang thường, MRI, city, pet city…Riêng kết quả xét nghiệm sẽ được nhân viên y tế trả về các phòng khám chuyên khoa ban đầu.

     Bước 3: Kết thúc khám

              Khi có đủ kết quả của các khoa cận lâm sàng, người bệnh quay trở lại phòng khám chuyên khoa ban đầu để được Bác sỹ kết luận:

 3.1. Đối với người bệnh cần điều trị ngoại trú:

             Bác sỹ kê đơn thuốc và kết thúc khám, người bệnh cầm đơn thuốc đến cửa tiếp đón ngoại trú BHYT để đóng dấu, thanh toán chi phí kết thúc đợt khám bệnh ngoại trú, nhận lại thẻ BHYT và đến khoa Dược lấy thuốc.

              Lưu ý: Trường hợp bác sỹ hẹn khám lại, người bệnh hưởng BHYT đúng tuyến cần giữ lại “Giấy hẹn khám lại” của bệnh viện và các giấy chuyển viện phô tô để làm thủ tục BHYT đúng tuyến cho 01 đợt khám lại theo hẹn tiếp theo.

3.2. Đối với người bệnh có chỉ định vào viện điều trị nội trú:

              Bác sỹ kết thúc khám ngoại trú và cấp giấy vào viện. Người bệnh sang các cửa tiếp đón ngoại trú BHYT để thanh toán chi phí, kết thúc khám bệnh ngoại trú.

2.2.Quy trình khám bệnh ngoại trú BHYT đối với trường hợp cấp cứu

Người bệnh BHYT vào cấp cứu làm thủ tục khám và nộp tiền như người bệnh không có BHYT. Sau khi bác sỹ khám và kê đơn thuốc cho điều trị ngoại trú người nhà mang toàn bộ “Biên lai thu tiền phí, lệ phí”, sổ khám bệnh, thẻ BHYT, chứng minh thư nhân dân đến các cửa tiếp đón BHYT ngoại trú làm thủ tục BHYT và lấy lại tiền trước khi đưa người bệnh ra khỏi bệnh viện. Nếu ngoài giờ hành chính các cửa tiếp đón BHYT ngoại trú không làm việc, người nhà sang cửa thu viện phí không BHYT xuất trình thẻ BHYT để Bệnh viện vào sổ, sau đó người bệnh đem toàn bộ “Biên lai thu tiền phí, lệ phí” kèm các giấy tờ có liên quan đến cơ quan BHXH quận, huyện tại địa phương để thanh toán.