• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khám yêu cầu

Công bằng, minh bạch cho mọi người dân

 Mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau, song trên thực tế, dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu đã đáp ứng được nhu cầu khám

, chữa bệnh của một bộ phận không nhỏ người dân và đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu đã góp phần giúp các bệnh viện có nguồn kinh phí để tái đầu tư, mua sắm trang thiết bị để phục vụ nhiều hơn nhu cầu của mọi người dân khi đến các cơ sở khám, chữa bệnh.

Đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước ta luôn chủ trương đổi mới cơ chế quản lý để phù hợp với bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đó là từng bước cải cách phương thức tài chính công theo hướng phát huy tính tự chủ và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), phát huy mọi khả năng của các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc cung cấp dịch vụ công chất lượng cao. Việc thực hiện chính sách tự chủ tài chính tại các bệnh viện công lập trong thời gian qua, là bước đi đúng đắn thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho y tế. Trong bối cảnh đó, dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu ra đời vừa đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân vừa giúp bệnh viện có thêm một nguồn kinh phí để tái đầu tư, phát triển bệnh viện.

 

Việc tổ chức khám chữa bệnh theo yêu cầu tại một số bệnh viện nằm trong chủ trương thực hiện Nghị định 43 về tự chủ tài chính, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, làm giảm số người có nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao ra nước ngoài điều trị. Giường bệnh theo yêu cầu là được đầu tư từ nguồn xã hội hóa, huy động vốn không thuộc ngân sách Nhà nước, trong khi vẫn đảm bảo chỉ tiêu hoạt động đối với các giường bệnh theo kế hoạch Nhà nước giao theo đúng quy định. Giá thu trên cơ sở hạch toán phù hợp với điều kiện phòng, giường và có sự đồng thuận theo yêu cầu của người bệnh. BV chỉ thực hiện thu tiền phòng tương ứng với giá theo yêu cầu, các khoản thuốc, y cụ, phẫu thuật, thủ thuật và thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế.

 

 

Chuẩn bị mổ tim cho bệnh nhân tại Viện Tim mạch TW. Ảnh: TM

 

Hiện nay, kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động của các bệnh viện công lập chỉ chiếm 23,2% trong tổng số chi cho hoạt động, trung bình đối với các BV Trung ương là 9,8%. Ví dụ đối với BV Nhi Trung ương năm 2011 chi hoạt động chuyên môn 582 tỷ, trong khi ngân sách cấp 62 tỷ chiếm 10,7%. Việc tổ chức khám chữa bệnh theo yêu cầu nhằm huy động thêm nguồn kinh phí từ những gia đình người bệnh có điều kiện hỗ trợ cho hoạt động của bệnh viện. Phần kinh phí huy động được được hạch toán, nộp thuế và chi theo hướng dẫn của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính. Tỷ lệ giường bệnh theo yêu cầu tại các BV công lập mới chỉ đạt 4,1%, trong đó các BV Trung ương đạt 10,6%, các BV tỉnh đạt 4,4%, các BV huyện chỉ có 1,9%. Tỷ lệ này nằm trong giới hạn cho phép theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới là dưới 30%.

 

Qua kiểm tra thực tế tại một số bệnh viện Trung ương cho thấy, không có hiện tượng số giường theo yêu cầu còn trống, thậm chí nhiều bệnh nhân phải đăng ký trước hàng tuần mới sắp xếp được. Riêng cơ số giường bệnh theo kế hoạch các bệnh viện vẫn phải đảm bảo theo quy định. Hầu hết các bệnh viện, phòng tự nguyện khác với phòng điều trị thường là có thêm một số trang thiết bị, phục vụ ăn ở (tivi, điện thoại, tủ lạnh), tuy nhiên về chăm sóc và điều trị trong khám chữa bệnh không có sự khác biệt giữa hai khu vực.

 

Ở hầu hết các bệnh viện, phần kinh phí đầu tư cho khu điều trị tự nguyện được huy động từ nguồn ngoài ngân sách của bệnh viện. Giá thu dịch vụ cũng được hạch toán minh bạch trên cơ sở một số dịch vụ gia tăng có khấu trừ các khoản do Nhà nước đầu tư. Toàn bộ máy móc thiết bị đều dùng cho mọi người bệnh như nhau và thu theo khung giá của Bộ Y tế quy định (người bệnh điều trị theo yêu cầu chỉ có chênh lệch tiền phòng nằm và tiền mổ sớm, mổ ngoài giờ).

 

Nguồn thu từ khám và điều trị dịch vụ tại bệnh viện được thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ như nộp thuế theo quy định tại các Thông tư số 129/2008/TT-BTC, Thông tư số 130/2008/TT-BTC và Thông tư 18/2011/TT-BTC. Chênh lệch thu chi từ nguồn thu dịch vụ được hạch toán theo đúng quy định tại Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính.

 

Nhiều người lo ngại, việc mở dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu sẽ tạo ra bất bình đẳng trong khám, chữa bệnh và thụ hưởng dịch vụ y tế của người dân. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng, dịch vụ khám, chữa bệnh tại các bệnh viện hiện nay là công bằng cho tất cả người bệnh từ thầy thuốc, trang thiết bị, thuốc vật tư, tiêu hao. Người nghèo, trẻ em, các đối tượng chính sách đã được Nhà nước mua bảo hiểm y tế đảm bảo việc tiếp cận công bằng các dịch vụ khám, chữa bệnh. Phát triển các dịch vụ y tế theo yêu cầu đã bổ sung thêm nguồn lực tài chính cho việc cải thiện chất lượng khám, chữa bệnh.

 

Giúp cho bệnh viện có thêm kinh phí để hoạt động, nâng cấp cơ sở hạ tầng, mua sắm thêm trang thiết bị hiện đại, có thêm kinh phí phát triển kỹ thuật cao, đào tạo được những chuyên gia giỏi giúp chẩn đoán đúng, điều trị kịp thời, cứu sống được nhiều người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo. Trên thực tế, với mức giá thu dịch vụ của đối tượng có thẻ BHYT như hiện nay, thì người nghèo, người bệnh có thẻ BHYT được hưởng lợi rất nhiều từ những nguồn thu dịch vụ này.

 

Bằng chứng là tại các bệnh viện người nghèo vẫn được hưởng y tế kỹ thuật cao với giá viện phí bằng với giá của Nhà nước quy định tại Thông tư 14 và Thông tư 03. Không có sự khác nhau về chất lượng chuyên môn khám chữa bệnh tại khu vực, không có hiện tượng đầu tư cho khu theo yêu cầu mà không đầu tư cho BV để người không có đủ điều kiện được khám cấp cứu. Ở hầu hết các bệnh viện, điều kiện khám chữa bệnh giữa hai khu vực là như nhau, chỉ khác nhau ở giá phòng nằm theo yêu cầu là phòng riêng có thêm một số dịch vụ gia tăng như tivi, tủ lạnh, điều hòa. Tỷ lệ giường bệnh theo yêu cầu hiện nay vẫn còn thấp, ở dưới mức cho phép.

 

Không có sự phân công riêng biệt đối với các giáo sư, bác sĩ giỏi cho khu tự nguyện. Việc khám và điều trị cho mọi người bệnh trong bệnh viện đều thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn của Bộ Y tế. Những ca bệnh khó đều phải hội chẩn với sự tham gia của các giáo sư, bác sĩ giỏi không phân biệt giàu nghèo. Một số bệnh viện có hợp đồng với các giáo sư đã về hưu nhưng còn đủ sức khỏe để khám bệnh tại khu theo yêu cầu. Việc lựa chọn giáo sư khám có chi phí cao hơn do chất lượng khám tốt hơn là yêu cầu tự nguyện của người bệnh...

 

Nguồn: suckhoedoisong.vn