• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Danh Mục Giá

Tên tài liệu
Ngày CB
Tóm lược nội dung
05/29/2019

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC VÀ TỶ LỆ, ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ