• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Triển khai thực hiện dự án: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

         Hiện nay, quá trình cải tiến nâng cao chất lượng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam vẫn còn nhiều khó khăn thách thức: Bệnh nhân đông, quá tải, đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật còn thiếu về số lượng, một số dịch vụ y tế chưa đáp ứng được nhu cầu... Vì vậy việc thiết lập, thực hiện duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho lĩnh vực khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học tại bệnh viện là vô cùng cần thiết. 

         Theo nội dung thuyết minh, sản phẩm của dự án bao gồm: Giấy Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 cho phạm vi khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học do một tổ chức chứng nhận uy tín, độc lập có năng lực cấp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam; bộ quy trình tài liệu hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đáp ứng các yêu cầu trong tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 đảm bảo hoạch định, vận hành và kiểm soát có hiệu lực các quá trình của bệnh viện thuộc phạm vi khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học. Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ được Công ty Cổ phần tư vấn đào tạo ITC cử chuyên gia xuống phối hợp để đánh giá thực trạng hệ thống quản lý chất lượng tại bệnh viện, qua đó đề xuất kế hoạch chi tiết xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho bệnh viện; các cán bộ quản lý chất lượng trong bệnh viện sẽ được tham gia các khóa học đào tạo về nhận thức chung tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, phương pháp xây dựng tài liệu hệ thống, chuyên gia đánh giá nội bộ...

        Tại lễ khởi động dự án, đồng chí Lễ Quang Minh, Giám đốc Sở Y tế cho rằng, dự án sau khi được triển khai sẽ giúp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam quản lý tốt hơn chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học; nâng cao nhận thức và hiểu biết về công cụ quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, giúp bệnh viện trở thành mô hình điểm về áp dụng hệ thống quản lý, tạo cơ sở cho việc tuyên truyền, nhân rộng, thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi tại các tổ chức, lĩnh vực liên quan trên địa bàn tỉnh; nâng cao uy tín, chất lượng dịch vụ được đảm bảo, người dân trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận được hưởng dịch vụ y tế có chất lượng cao, đạt chuẩn, chế độ an sinh xã hội không ngừng được cải thiện./.

Mạnh Dũng