• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính giai đoạn 2019 - 2021

Chiều ngày 17/ 5/2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính, giai đoạn 2019 - 2021. Dự hội nghị có TTND, PGS,Ts. Lê Quang Minh - TUV, Giám đốc Sở Y tế.

 

 Đồng chí: Đỗ Trung Đông - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc bệnh viện khai mạc hội nghị

Theo Đề án, từ năm 2019, Bệnh viện sẽ là 1 trong 2 cơ sở KCB đầu tiên của Ngành Y tế tỉnh Hà Nam thực hiện tự chủ giai đoạn II - tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên. Đây là một chủ trương quan trọng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, là một xu thế tất yếu trong quá trình đổi mới của Ngành Y tế để phù hợp với sự phát triển của xã hội. Với những phương án cụ thể, Bệnh viện sẽ tự chủ về thực hiện nhiệm vụ; Tự chủ về tổ chức bộ máy; Tự chủ về tổ chức nhân sự và tự chủ về tài chính. Qua đó, bệnh viện được chủ động quyết định các biện pháp để tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn theo quy định pháp luật; Bệnh viện được quyền tuyển dụng cán bộ, được chủ động thành lập, sáp nhập, giải thể các khoa phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và được quyết định số giường bệnh của đơn vị sau khi được Sở Y tế thẩm định và phê duyệt. Đặc biệt, đơn vị được chủ động sử dụng các nguồn tài chính được giao tự chủ để chi thường xuyên như: Chi tiền lương, chi cho các hoạt động chuyên môn, trích khấu hao tài sản...

PGS,Ts. Lê Quang Minh - TUV, Giám đốc Sở Y tế phát biểu và chỉ đạo hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì khi triển khai tự chủ Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, nhất là trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ bác sỹ còn thiếu, chất lượng không đồng đều, thiếu bác sỹ có trình độ tay nghề cao. Đặc biệt, sự có mặt của 2 bệnh viện trung ương là Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức đặt cơ sở khám ở Hà Nam đã đặt ra bài toán đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.  

Phát biểu tại hội nghị, TTND, PGS,Ts. Lê Quang Minh - TUV, Giám đốc Sở Y tế đã thẳng thắn giải đáp một số nội dung của cán bộ viên chức xung quanh việc tự chủ của đơn vị. Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Minh chỉ rõ: Việc triển khai thực hiện Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính sẽ tạo ra một cơ chế mở, giúp đơn vị năng động bứt phá, thay đổi và khẳng định mình, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Ngoài việc giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, còn tạo cho đơn vị các quyền chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ và cái đích cuối cùng là để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Từ đó, bệnh nhân sẽ có nhiều cơ hội để được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tại cơ sở y tế có chất lượng KCB tốt nhất. Tuy nhiên, để Đề án được triển khai tốt, cần phát huy cao độ sự đoàn kết của tập thể cán bộ trong toàn Bệnh viện, đặc biệt là người đứng đầu của đơn vị và các khoa phòng. Đồng thời, rà soát lại các khoa phòng cho phù hợp với đơn vị; nâng cao chất lượng các dịch vụ, đổi mới phong cách thái độ phục vụ...

Mậu Ngọ