• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khoa ngoại

   I. Lịch sử hình thành và phát triển:

  Khoa ngoại là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.