• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ:

-         Cấp cứu, khám chữa bệnh

-         Đào tạo cán bộ y tế

-         Nghiên cứu khoa học về y học

-         Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật

-         Phòng bệnh

-         Thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

-         Quản lý kinh tế trong bệnh viện.