• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

X-quang

Kỹ thuật chụp X quang xương sọ - mặt

 Xương sọ và khối xương mặt là một hệ thống xương cứng bao bọc xung quanh và có chức năng bảo vệ não bộ cũng như các cấu trúc chức năng của hàm mặt. Những thay đổi cấu trúc của hộp sọ có thể gây tổn thương não và ngược lại, những bệnh lý của não - màng não có thể ảnh hưởng đến hình thái của hộp sọ.

 

 

Chụp Xq sọ tiêu chuẩn: thẳng Chụp Xq sọ tiêu chuẩn: nghiêng

 

 Trên lâm sàng chụp X quang xương sọ - mặt có ý nghĩa rất lớn trong chẩn đoán các bệnh của bản thân xương hộp sọ, xương mặt và một số bệnh lý của nội sọ. Chụp X quang xương sọ - mặt có nhiều tư thế khác nhau, phổ biến nhất là tư thế thẳng và nghiêng tiêu chuẩn.  Ngoài ra, còn có những tư thế đặc biệt như Blondeau, Hirtz, Stenvers, Schueller....Để có thể bộc lộ được các tổn thương một cách chính xác thì điều kiện tiên quyết là kỹ thuật chụp phải chính xác.

http://www.bmir.vn