• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2020

Vào hồi 14 giờ ngày 20 tháng 01 năm 2020 Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2020. Tới dự có đồng chí Đỗ Trung Đông Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, các đồng chí trong Ban chấp hành đảng ủy; Ban giám đốc bệnh viện; lãnh đạo các khoa phòng; điều dưỡng trưởng khoa và đại diện cán bộ viên chức người lao động của các khoa phòng trong toàn bệnh viện đến dự.

 Hội nghị nghe đồng chí Hoàng Thị Ngọc Chủ tịch công đoàn báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ bệnh viện năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Nghe báo cáo về công tác tài chính năm 2019 khi bệnh viện thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quyết định 527 ngày 27 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019. 

Đồng chí Đỗ Trung Đông Bí thư đảng ủy, giám đốc bệnh viện phát biểu chỉ đạo hội nghị. Năm 2019 mặc dù có nhiều khó khăn khi thay đổi cơ chế tài chính, thực hiện tự chủ mức 2 “ Tự chủ chi thường xuyên”; thanh quyết toán bảo hiểm y tế. Song dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ viên chức người lao động bệnh viện, đã hoàn thành và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm mà Sở y tế giao, thể hiện ở một số chỉ tiêu như sau: Số lần khám bệnh ngoại trú: 198.246 lượt đạt 104,34%; Số bệnh nhân điều trị nội trú: 36.173 lượt, đạt 126,4%... Bệnh viện cũng triển khai được nhiều dịch vụ kỹ thuật mới công nghệ hiện đại phục vụ người bệnh trong các lĩnh vực, tim mạch, cấp cứu, ngoại khoa. Cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng, bổ xung trang thiết bị mới... 

Tại Hội nghị đồng chí cũng đã trả lời giải đáp các ý kiến góp ý của cán bộ viên chức người lao động để sủa đổi bổ xung Quy chế chi tiêu nội bộ được hoàn chỉnh, làm cơ sở để thực hiện các chế độ đảm bảo khách quan, công bằng

Hội nghị thực hiện cam kết giao ước thi đua giữa chính quyền và công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020. Bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 7 đồng chí

Đưa tin từ phòng CTXH