icon icon icon

Giờ làm việc: Cả ngày (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

Đường dây nóng: 0965061717

Thông báo

Tên tài liệu

Ngày CB

Tóm lược nội dung

Thông báo mới

12/06/2019

Tóm tắt nôi dung thông báo mới

Bảng 2

01/04/2019

bảng 2 năm 2020.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm VNPT-HIS

10/24/2017

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm VNPT-HIS