icon icon icon

Giờ làm việc: Cả ngày (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

Đường dây nóng: 0965061717

T02

28

TỰ HÀO LÀ CHIẾN SĨ NGÀNH Y

Nghề Y là một nghề đặc biệt, những người Thầy thuốc tâm huyết, gắn bó với Nghề Y cũng là những người rất đặc biệt. Có thể chăm sóc, bảo v...

T04

20

Thư mời báo giá ngày 20/04/2023

Gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất xét nghiệm huyết học Gói thầu số 02: Mua sắm hóa chất xét nghiệm Gói thầu số 03: Mua sắm hóa...