icon icon icon

Giờ làm việc: Cả ngày (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

Đường dây nóng: 0965061717

Bế giảng lớp trung cấp chính trị

Sáng ngày 18 tháng 1 năm 2014, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chứcbế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính 2012-2013 và lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2013 


  Sau hơn 1 năm học tập và nghiên cứu, với tinh thần học tập nghiêm túc cùng sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ giảng viên trường chính trị tỉnh, đến nay 2 lớp học dành cho cán bộ, công chức, viên chức bệnh viện đa khoa tỉnh đã hoàn thành chương trình. Với 13 môn của 7 phần học, lớp lý luận chính trị, hành chính đã trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, tương đối có hệ thống về lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lý luận về xây dựng Đảng, nhà nước và quản lý nhà nước; công tác dân vận, các quan điểm cơ bản trong đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể…vv.

Riêng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên đã trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc; nâng cao năng lực công tác của công chức, viên chức ngạch chuyên viên trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao; góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Kết thúc chương trình khóa học, 100% học viên của 2 lớp học đã đủ điều kiện thi tốt nghiệp và viết tiểu luận cuối khóa. Tại lễ bế giảng, trường trung cấp chính trị tỉnh đã trao bằng tốt nghiệp và chứng chỉ cho các học viên, trong đó loại khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao. Được biết đây là lớp trung cấp lý luận chính trị tại chức đầu tiên được Trường Chính trị tỉnh phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các khoa phòng, quản lý tại bệnh viện có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, vững về lý luận chính trị để đáp ứng tốt hơn việc thực hiện nhiệm vụ trong các cơ quan, đơn vị./.