icon icon icon

Giờ làm việc: Cả ngày (Cả thứ 7 và Chủ Nhật)

Đường dây nóng: 0965061717

Thư mời báo giá ngày 20/04/2023

Gói thầu số 01: Mua sắm hóa chất xét nghiệm huyết học

Gói thầu số 02: Mua sắm hóa chất xét nghiệm

Gói thầu số 03: Mua sắm hóa chất sinh hóa

Gói thầu số 04: Mua sắm môi trường nuôi cấy vi sinh

Gói thầu số 05: Mua sắm vật tư sử dụng máy đông máu

Chi tiết xem tại: 

https://drive.google.com/file/d/1VVKDhURQQXjlfBb6X4RBqPikWZGzWcug/view?usp=share_link